17.8.2016.

Brian Tracy Global & ALTERNA International

26.4.2016.

Brian Tracy Global & ALTERNA Launch in Serbia

1.4.2013.

Jutro online Nena Ivanovic kopernikus

2.12.2014.

Stav

10.4.2013.

Šta je prodaja

11.4.2013.

Prodajna prezentacija

10.4.2013.

Proces prodaje u bankarskom sektoru

11.4.2013.

Tehnika levka

10.4.2013.

Aktivno slušanje

11.4.2013.

Upravljanje vremenom