Trajno uspešno prodavati

Uspeh u prodaji se temelji na 3 ključne tačke i samim tim ima 3 preduslova:

1) Usklađenost Vaše ličnosti i prodajne metode
Preduslov za ovu tačku je samospoznaja. Samo onaj ko poznaje svoje vrline, svoje nedostatke i svoja ograničenja može svesno da koristi prilagođene prodajne metode i tehnike.

2) Prilagoditi se osobenostima klijenta u meri koja odgovara autentičnosti prodavca
Preduslov za prilagođavanje je poznavanje ljudi. Automatski sled samospoznaje i poznavanja ljudi je optimizacija socijalne kompetentnosti.

3) Poznavanje specifičnosti proizvoda
Preduslov za ovu tačku je poznavanje karakteristika proizvoda, koje su u skladu sa individualnim motivima i potrebama klijenta.

Vođenje ljudi do uspeha

Uspeh u vođenju ljudi ima 3 faktora i zbog toga i 3 preduslova:

1) Usklađenost metode vođenja i ličnosti
Preduslov za ovaj faktor je samospoznaja. Samo onaj ko poznaje svoje vrline, svoje nedostatke i svoja ograničenja može svesno da koristi prilagođene metode i tehnike rukovođenja.

2) Uskladiti raznovrsnost saradnika
Preduslov za usklađivanje raznovrsnosti saradnika je poznavanje ljudi. Automatski sled samospoznaje i poznavanja ljudi je optimizacija socijalne kompetentnosti.

3) Specifično poznavanje projekta/zadatka
Preduslov je poznavanje i definisanje projektnih zadataka koji su skadu sa individualnom Biostrukturom pojedinih članova tima.

Structogram

Ja sam jedinstven - i Vi ste

Structogram je sistem treninga sa preko 20 godina tradicije koji je do sada prošlo oko 1.5 miliona polaznika. Prepoznatljiv je po brzom i intuitivnom usvajanju gradiva i trenutoj primeni naučenog. Nezavisno od toga je usmeren ka potrebama pojednica i ima univerzalnu primenljivost.

Biostrukturna analiza se obrađuje u okviru treninga. Ona nije psihološki test, već neutralna metoda sa kojom individualnu, genetski predodređenu svojstvenost ličnosti i njeno ponašanje činimo vidljivom. Structogram je vizuelizovan rezultat Biostrukturne analize i daje učesnicima treninga precizno znanje o osnovnoj strukturi njihove ličnosti i sa tim njihovih vrlina, slabosti i ograničenja.

Umesto "univerzalnih" pravila ponašanja i činjenja u treninzima u prvom planu je individualnost pojedinca i tako se učesnicima treninga daje mogućnost da optimalno koriste svoj lični potencijal. Naučićete kako možete da se razvijate u skladu sa Vašom prirodom i tako ostanete autentični.

Na osnovu Structogram metode je razvijen i Triogram, koji služi za prepoznavanje lične strukture (biostrukture) drugih. Tako ste u stanju da bolje razumete individualnost drugih, da im se ispravnije obraćate i izbegnete eventualne konflikte. Rezultat ovoga je socijalna kompetentnost, jedan od ključnih preduslova za trajni i održivi uspeh u prodaji ili uspešnom rukovođenju timova.

Osnova uspešnog ličnog razvoja

  • Sa Structogram trening sistemom brže i bolje prepoznajete individualne motive i potrebe klijenata i saradnika.
  • Biostrukturna analiza i Structogram su provereni inicijatori ličnog razvoja.
  • Structogram se obrađuje u okviru treninga pod rukovođenjem licenciranih Structogram trenera.
  • Trening je realističan i efikasan, jer pored uticaja okruženja, posebno obrađuje genetske predispozicije, kao nepromenljive elemente ljudske ličnosti.
  • Treneri koriste Biostrukturnu analizu za individualizaciju treninga. Oni implementiraju Structogram sa velikim uspehom.

Trojstveni mozak

Naučno je dokazano da na lične osobine znatno utiče individualni način rada mozga. Renomirani američki naučnik na polju ljudskog mozga, profesor dr Paul D. MacLean je dokazao da se ljudski mozak sastoji od 3 celine od kojih svaka ispunjava različite funkcije.

Ova tri različita mozga ipak u celini čine jedan „trojstveni mozak" i međusobno „sarađuju". U toj međusobnoj komunikaciji se svaki deo pridržava „svojih pravila". Ali tek pod zajedničkim uticajem osećajno-instiktivne moždane srži, emocionalno-impulsivnim malim mozgom i racionalno-hladnokrvnim velikim mozgom, nastaje ljudsko ponašanje.

Svaki čovek poseduje različitu genetski urođenu raspodelu uticaja svoja 3 mozga i ona je kod odraslih osoba konstantna - njegova lična Biostruktura.

Antropolog i otac Structogram metode, Rolf W. Schirm je u saradnji sa dr MacLeanom u Biostrukturnoj analizi identifikovao i definisao tipične osobine ličnosti koje nedvosmisleno ukazuju na povezanost ta 3 mozga.

Iz ovog saznanja su izveli katalog pitanja koja služe za određivanje jačine individualnog uticaja sva 3 mozga. Ova pitanja čine osnovu za izradu ličnog Structogram ključa na treninzima, slikovitog prikaza uticaja sva 3 mozga.

U praksi slikoviti prikaz znači dodelu boja za sva 3 mozga pojedinačno. ZELENO za moždano stablo, CRVENO za međumozak (limbički sistem) i PLAVO za veliki mozak.

Biostrukturna analiza razlikuje KOD ljudske ličnosti genetski predisponirane i samim tim nepromenljive osobine od onih stečenih pod uticajem okruženja, promenjivim osobinama, na koje možemo trajno da utičemo.

Istorija Biostrukturne Analize

Structogram trening sistem (Biostrukturna analiza) je razvijena na saznanjima iz naučnog istraživanja ljudskog mozga. Svoju potvrdu pronalazi i u najaktuelnijim rezultatima antropoloških disciplina i Sistemskih nauka.

Američki naučnik na polju ljudskog mozga, Prof. Dr Paul D. McLean, direktor Instituta "Brain Evolution and Behavior" na "National Institute of Mental Health" (Bethesda/Maryland), istraživao je u 70tim i 80tim godinama prošlog veka evoluciono biološke osnove i mehanizme (funkcionalnu strukturu) mozga. Ovim otkriva da je naš mozak u svom razvoju zadržao osnovne evolucione razvojne elemente.

McLean je ovo otkriće opisao sa pojmom "Triune Brain" (trojstveni mozak). Njegovo otkriće je u mnogome doprinelo razumevanju zavisnosti između strukture mozga i ljudskog bića odnosno ljudskog ponašanja.

Savetujući antropolog Rolf W. Schirm iz Minhena, razvija model ljudske ličnosti na bazi mnogobrojnih empiriskih istraživanja. Različitost i preciznost ovog Strukturnog modela on upravo pronalazi u prirodno-naučnim temeljima "Triune-Brain-Koncept"-a Prof. Dr McLean-a.

Iz njihovih susreta u toku 70tih godina je nastala Biostrukturna analiza i Structogram.

Dr Victor Bataillard, jedan od osnivača "Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie" i nekadašnji vlasnik izdavačke kuće "Organisator" iz Ciriha upoznao je Rolf-a W. Schirm-a u toku 80tih godina prošlog veka. Zajedno osnivaju "IBSA - Institut für Biostruktur-Analysen AG" u Cirihu, kao internacionalnog Franšiz - davaoca.

Nakon smrti Dr Bataillarda, švajcarac Peter Stutz preuzima vođstvo Instituta, čije je sedište danas u Lucernu, Švajcarska.

Nakon smrti Rolf-a W. Schirm-a, rukovodilac nemačkog Structogram - Centra i naučni savetnik IBSA-a Jürgen Schoemen, na čelu  interdisciplinarnog tima naučnika nalaze naučno utemeljenje Biostrukturne Analize i u Neuro-Nauci, Molekularnoj biologiji kao i u genetici ponašanja.

Autorski tim Christian Reist, Juergen Schoemen i Peter Stutz sledećih par godina razvija Structogram trening sistem kakvog ga danas poznajemo. Modularni sistem sa "Structogram - Ključ Samospoznaje", "Ključ poznavenja drugih" i "Ključ ka klijentu".