PERFORM AT YOUR BEST

 • Ključevi vrhunskog učinka
 • Zašto neki ljudi za kraće vreme postižu daleko bolje rezultate od drugih? Odgovor na to pitanje tražili su neki od najpametnijih i najpronicljivijih muškaraca i žena svake civilizacije u proteklih 2.500 godina. U zadnjih sto godina milioni dolara i bezbroj sati su uloženi u istraživanja na tu temu. Hiljade knjiga i članaka je napisano na ovu temu. Dobra vest je da danas znamo više o tome kako da postignemo uspeh, sreću i prosperitet u više oblasti nego ikada do sada. Danas, po prvi put, uspeh je predvidiv za vas u bilo kojoj oblasti vašeg života koju smatrate važnom. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od ključnih ideja i principa koje su otkrili uspešni ljudi tokom vekova.  Kada naučite i primenite ove principe na Vaš život, počećete da dobijate rezultate kakve i oni dobijaju.
 • Dinamika ličnog liderstva
 • Vaša sposobnost da postanete lider u svakoj oblasti života koja je važna, a naročito vaša karijera i lični život, je od izuzetnog značaja za ostvarivanje Vašeg punog potencijala. Kaže se da je istorija čovečanstva ispisana u biografijama velikih muškaraca i žena koji su pravili korak napred i preuzimali liderske pozicije u važnim vremenima i često u vremenima velikih kriza. Svaka osoba, uključujući i Vas, ima sposobnost da postane lider drugih ljudi; da im daju primer, da im budu uzor i da idu napred i ostvare ciljeve koji nikada pre toga nisu ostvareni. Piter Draker je jednom rekao: „Rođeni lideri možda postoje ali ih je toliko malo da ne prave nikakvu razliku u opštem poretku stvari. Lideri se stvaraju; uglavnom stvaraju sami sebe tako što donose odluku da žele da u svojim životima budu, imaju i rade nešto više od prosečnog. Kao rezultat takve odluke, oni prave korak napred, prihvataju odgovornost i preuzimaju kontrolu nad situacijom u kojoj se nalaze. Dobra vest je da time što hodate, govorite i razmišljate kao lider, Vi postajete lider. A možete postati lider; uticajna i važna osoba u Vašoj karijeri i ličnom životu, tako što ćete odlučiti da napravite korak napred, prihvatite odgovornost i uradite sve što je potrebno kako biste postigli ciljeve ljudi oko Vas. U ovoj lekciji ćemo govoriti o ključnim kvalitetima lidera i kako ih možete razviti i koristiti u svakom delu Vašeg života.
 • Sedam mentalnih principa za vrhunski učinak
 • Vi u sebi imate sposobnost da budete, imate i postignete daleko više nego ikada pre. Vekovima su obični muškarci i žene dostizali velike visine i postizali izvanredne stvari. Učeći i primenjujući principe koje su ovi muškarci i žene koristili, možete postići daleko više nego što ste možda ikada zamišljali. Vekovima su neki od najvećih mislilaca koji su ikada živeli istraživali i izučavali osnovne zakone i principe sreće, napretka i vrhunskog učinka. Danas znamo da prosečna osoba ima daleko veće talente i sposobnosti od onih koje je ikada koristila. U ovoj lekciji ćete učiti o sedam mentalnih principa, neki od njih su stariji od 5,000 godina, koje koriste svi muškarci i žene sa visokim učinkom kako bi postigli izvanredne stvari. Naučićete kako da primenite ove zakone i principe u svakom delu Vašeg života. Naučićete kako da brzo dostignete vrhunski učinak u svemu što radite.
 • Glavni ključ za vrhunski učinak
 • Možda najvažnije otkriće tokom čitave istorije čovečanstva što se tiče ljudskog učinka je sadržano u rečima: „Postajete ono o čemu razmišljate najveći deo vremena“. Vaš spoljašnji svet je velikim delom odraz Vašeg unutrašnjeg sveta. Način na koji razmišljate i osećate se iznutra određuje Vaše stavove, Vaša očekivanja, Vaše vrednosti i Vaša ponašanja. Ključ vrhunskog učinka je da jasno shvatite zašto učite da razmišljate i osećate na način na koji to radite. Sa razumevanjem dolazi i sposobnost za promenu. U ovoj lekciji ćete naučiti o najvećem pomaku na polju ljudskog potencijala u 20. veku. Naučićete kako Vaša samopercepcija, način na koji razmišljate i osećate u vezi sa sobom, određuje sve što kažete, uradite i u šta verujete. Naučićete kako možete da preuzmete sistemsku i svrsishodnu kontrolu nad Vašim mislima i osećanjima i kako možete da počnete da gradite Vaše samopouzdanje i samopoštovanje do tačke gde ste efikasniji u svemu što radite.
 • Preuzmite kontrolu nad sopstvenim životom
 • Vi ste daleko sposobniji, kompetentniji i moćniji nego što mislite. Vi u sebi u ovom trenutku imate sposobnost da u velikoj meri prevaziđete sva Vaša prethodna dostignuća. Vi ste sposobni da preuzmete potpunu kontrolu nad Vašim životom u svakoj oblasti i da usmerite svoju budućnost u bilo kom pravcu u kom smatrate da je poželjno ili potrebno. Samoodgovoran stav kada ste proaktivni umesto reaktivni je zajednička karakteristika svih muškaraca i žena koji ostvaruju visoka dostignuća. Time što prihvatate odgovornost za Vaš život i sve što vam se dešava, Vi razvijate „osećaj kontrole“ koji Vas čini pozitivnijim, kreativnijim i fokusiranijim u svakom segmentu Vašeg života. U ovoj lekciji ćemo naučiti niz specifičnih ideja koje možete da koristite kako biste odmah preuzeli kontrolu nad svakim delom Vašeg života. Naučićete karakteristike i kvalitete visoko odgovornih ljudi i kako promenom stava možete da postanete primarna kreativna sila u Vašem sopstvenom životu.
 • Popuštanje Vaših kočnica
 • Vi imate ogroman potencijal i mogućnosti koje još uvek niste počeli da koristite. Većina ljudi ima mentalne „blokade“ koje ih sprečavaju da napreduju, bilo da to znaju ili ne. Vaša sposobnost da identifikujete svoje mentalne blokade i otklonite ih je od ključne važnosti da biste postali sve što možete da postanete. Negativne emocije svih vrsta su primarni razlog zbog kog su ljudi nesrećni i neefikasni. Vaša sposobnost da prepoznate negativne emocije i da naučite da ih popustite će Vam dati mogućnost da postignete daleko više nego što ste ikada mogli da zamislite. U ovoj lekciji ćete naučiti kako možete da stanete na kraj većini Vaših negativnih emocija. Naučićete kako da se oslobodite osećaja besa, straha, krivice i ozlojeđenosti koji su Vas možda ograničavali u prošlosti. Naučićete niz isprobanih i dokazanih tehnika koje možete da primenite kako biste oslobodili svoj um, popustili svoje kočnice i otključali svoj potencijal.
 • Upravljanje emocijama
 • Vaš glavni cilj u životu bi trebalo da bude da postanete sve što ste sposobni da postanete, da dostignete vrhunski učinak i da budete zaista izvanredno ljudsko biće. Biografije hiljada uspešnih ljudi su izučavane tokom godina kako bi se ustanovile karakteristike koje im omogućavaju da postignu izvanredne stvari i da imaju pozitivan uticaj na svet oko njih. Zaista uspešni, srećni ljudi, drže svoje emocije pod kontrolom. Oni su smireni, pouzdani, pozitivni i fokusirani u svemu što rade. Oni imaju realističan i objektivan način gledanja na sebe i na život i ne postaju nestrpljivi, uplašeni ili uzbuđeni. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da upravljate svojim emocijama. Naučićete kako da preuzmete potpunu kontrolu nad svojim unutrašnjim osećanjima kako biste mogli da se izrazite pozitivnije i efikasnije u svemu što radite. Naučićete važnost principa praštanja i kako njegovom primenom na svaki deo Vašeg života možete da postanete srećnija i efikasnija osoba.
 • Programiranje Vašeg uma za uspeh
 • Vaš um i vaš način razmišljanja određuju sve što vam se dešava. Ako promenite kvalitet Vašeg razmišljanja, promenićete kvalitet Vašeg života. Postoji niz mentalnih zakona i principa koji se uče i koriste već hiljadama godina. Kada učite i primenjujete ove mentalne principe, postajete mnogo efikasniji i moćniji mislilac. Postajete sposobniji i kompetentniji u svemu što radite. Postajete uticajniji i uverljiviji u svim Vašim interakcijama sa drugima. Uspešni ljudi su oni koji su razvili navike uspeha. Primarne navike su lične i stavovske. One su rezultat načina na koji mislite i delate. Kako razvijate navike mentalnog razmišljanja najefikasnijih ljudi, počinjete da dobijate sve bolje rezultate u svemu što radite. U ovoj lekciji naučićete niz ideja, metoda i tehnika koje možete da koristite kako biste postali fleksibilniji i sposobniji i kako biste se više fokusirali na sve što radite.
 • Promenite svoju samopercepciju
 • Vaša samopercepcija prethodi i određuje Vaš učinak i efikasnost u svemu što radite. Sve promene i sva unapređenja u Vašem spoljašnjem životu počinju promenom i unapređenjem Vaše samopercepcije. Vaša samopercepcija možete promeniti na isti način na koji biste programirali nova uputstva na Vašem računaru. Uz pomoć niza mentalnih alata i komandi možete promeniti način na koji razmišljate i i svoja osećanja o sebi. Kako razmišljate o promenama, osećate i pravite ih, Vaši stavovi, uverenja i očekivanja se takođe menjaju. Vaše ponašanje spolja postaje odraz osobe kakva postajete iznutra. Vaša samopercepcija se razvijala tokom Vašeg života kao rezultat niza „unosa podataka“. Vi možete ponovo uneti podatke  i preuzeti punu kontrolu  nad kvalitetom i kvantitetom novih ideja i informacija koje puštate u svoju podsvest. Time što ciljano i sistematski programirate sebe rečima, slikama, idejama i emocijama koje želite, možete potpuno preuzeti oblikovanje razvoja Vaše ličnosti i temperamenta. U ovoj lekciji ćete naučiti niz moćnih tehnika koje možete da upotrebite kako biste promenili svoju samopercepciju nabolje. Kako se Vaša samopercepcija bude menjala i popravljala, tako će se popravljati i Vaš učinak, efikasnost u svemu što radite.
 • Nova mentalna ishrana
 • Znate da ako promenite svoj način ishrane i pažljivo izaberete hranu koju ćete jesti i vežbe koje ćete raditi, možete da potpuno promenite svoj fizički izgled i kondiciju za veoma kratko vreme. Na isti način, kada promenite svoj „mentalni način ishrane“, možete izuzetno popraviti svoju mentalnu kondiciju. Postaćete pozitivni, optimistični, kreativni, naočiti, druželjubivi i imaćete potpunu kontrolu nad sobom i sopstvenim životom. Sve što jeste i što ćete ikada biti je rezultat Vašeg načina razmišljanja. Kada naučite kako da sistematski hranite svoj um pozitivnim rečima, idejama, slikama i porukama koje su u skladu sa onim što želite da postanete i sa životom koji želite da živite, transformisaćete Vaš način razmišljanja i Vašu ličnost na veoma pozitivan i zdrav način. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da razmišljate na način na koji razmišljaju najpozitivniji i najuspešniji ljudi. Naučićete kako da preuzmete potpunu kontrolu nad Vašim sugestivnim okruženjem. Naučićete niz tehnika i metoda koje možete da primenite svakog sata i svakog dana kako biste postali efikasnija osoba. Naučićete kako da pretvorite Vaš čitav život u stalnu afirmaciju pozitivnih misli, reči i mentalnih slika.
 • Glavna veština uspeha
 • Mudar čovek je jednom rekao: „Uspeh čine ciljevi, sve ostalo su komentari“. Razvijanje sposobnosti da postavite ciljeve i da napravite planove za njihovo ostvarivanje Vam može biti korisnije za postizanje velikog uspeha i sreće nego možda bilo koja druga veština koju možete naučiti. Osobe sa jasnim, određenim i napisanim ciljevima postignu za nekoliko meseci ili godina više nego što većina ljudi postigne za ceo život. Na svu sreću, veština postavljanja ciljeva se može naučiti praćenjem instrukcija i vežbanjem. Jednom kada budete stekli ovu veštinu, ono što ćete moći da uradite u budućnosti će biti bez ograničenja. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najvažnijih ideja i koncepata koji su ikada razvijeni na polju postavljanja ciljeva. Naučićete niz pitanja koja možete da postavite sebi tokom života kako biste se fokusirali na postizanje ciljeva koji su Vam najvažniji. Naučićete kako da razvijete ličnu svrhu postojanja koja će Vam omogućiti da se osećate fantastično u vezi sa sobom i da postignete više nego što ste možda postigli ikada pre.
 • Sedam koraka do postizanja cilja
 • Muškarci i žene koji imaju velika postignuća koriste niz sistematskih procesa i planova kako bi postigli svoje ciljeve. Neuspešni muškarci i žene, sa duge strane, nasumično jurišaju na cilj i uvek su iznenađeni time što postižu jako malo. Bolje je imati bilo kakav plan nego nemati plan uopšte. U ovoj lekciji ćete naučiti najmoćnije procese za postizanje ciljeva koji su ikada razvijeni. Doslovno milioni muškaraca i žena su koristili ovaj proces kako bi postigil neverovatne stvari u životu. Proces postizanja ciljeva, koji dolazi posle procesa postavljanja ciljeva, je jedan od najmoćnijih veština koje ćete ikada razviti. Uz pomoć ove veštine možete postići gotovo bilo koji cilj koji sebi postavite  u Vašem ličnom ili poslovnom životu. Vi možete da naučite bilo koju veštinu koja Vam je potrebna da biste ostvarili bilo koji cilj koji sebi postavite. Postoji nekoliko koraka u procesu postizanja cilja i ponavljanjem i vežbom možete da naučite svaki od njih sve dok ne savladate čitav proces. Kada naučite da Vam postavljanje i postizanje ciljeva bude prirodno poput udisanja i izdisanja, moći ćete za kraće vreme da postignete više nego što trenutno možete i da zamislite.
 • Ključna tačka – Moć koncentracije
 • Vaša sposobnost da napravite planove, odredite prioritete i onda odlučno radite na ostvarenju najvažnije stvari koju biste mogli da radite je ključ do Vašeg uspeha. Svi uspešni ljudi su razvili sposobnost da se odlučno koncentrišu na jednu stvar, na najvažniju stvar sve dok je ne završe. Postoje neke veštine koje su od periferne važnosti za uspeh i ima nekih veština koje su centralne. Vaša sposobnost da se koncentrišete na svoj zadatak najviše vrednosti je od ključne važnosti da biste završili što više za kraće vreme. To je ključ za maksimiziranje Vaše vrednosti i produktivnosti. Sposobnost da se koncentrišete je ključna determinanta Vašeg uspeha u svemu što postižete u životu. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najmoćnijih tehnika koje su ikada korišćene kako biste pretvorili svoj um i energiju u laserski zrak koji će Vam omogućiti da prođete kroz ogromnu količinu posla i završite više od bilo koga oko Vas. Kada počnete da primenjujete moć „ključne tačke“ na svaki deo Vašeg života, zaprepastićete se koliko ćete postati produktivni i koliko ćete se osećati moćno i puni energije.
 • Izazovi promene
 • Najvažniji faktor koji utiče na Vaš život danas je brzina promene. Vi za godinu dana donesete više odluka koje utiču na Vaš život nego što su Vaši deda i baba doneli za svoj ceo život. Brzine promene nije stvar izbora. Uspešni muškarci i žene budućnosti će biti oni koji su razvili sposobnost da samouvereno i uspešno deluju u svetu koji se menja do sada neviđenom brzinom. Najefikasniji muškarci i žene u svakom poslu su oni koji koriste niz metoda, tehnika i strategija kako bi se bavili promenama koje ne mogu da uspore ili čak predvide. Kada naučite i počnete da koristite te iste alate i tehnike, osećaćete se pozitivnije, samouverenije i imaćete veću kontrolu nad Vašim životom. U ovoj lekciji ćete naučiti „sedam R“ za promenu i kako možete da odredite gde ovi principi mogu da budu primenjeni kako bi Vam pružili veći osećaj kontrole i dobro stanje.
 • Upravljanje Vašom karijerom
 • Vaša sposobnost da upravljate Vašom karijerom može da ima veću uticaj na to šta postižete u životu nego bilo koji drugi faktor i potpuno je u Vašim rukama! Poslovni svet se dramatično promenio u zadnjih nekoliko godina i nikada se neće vratiti na staro. Vi ste odgovorni za svaki aspekt Vaše karijere do kraja života. Vi ste prepušteni sami sebi. Vi ste arhitekta svoje sudbine i gospodar svoje budućnosti. Činjenica je da Vi radite za sebe. Vi iznajmljujete svoje usluge različitim poslodavcima tokom Vašeg radnog veka. Vi ste nezavisni radnik po ugovoru i krećete se od posla do posla tokom godina nudeći određeni kvalitet i kvantitet usluga za određeni kvalitet i kvantitet nagrada i pogodnosti. Međutim, vi ste samozaposleni. U ovoj lekciji ćete naučiti ključne ideje, metode i tehnike koje koriste najefikasniji muškarci i žene u svakoj oblasti naše ekonomije. Naučićete kako da preuzmete potpunu odgovornost za Vašu karijeru i kako da date maksimalan doprinos sebi i svojoj organizaciji u svemu što radite.
 • Visokoučinkoviti timski rad
 • Sav posao se obavlja u timovima. Vaša sposobnost da funkcionišete kao deo tima, da dajete vredan doprinos kao član tima, je možda najvažniji način kako možete da date vredan doprinos Vašoj organizaciji. Razlog zašto čak 95% ljudi izgubi posao u organizaciji je nesposobnost da dobro sarađuju sa drugim ljudima. Samo 5% ljudi ostane bez posla zbog manjka sposobnosti ili kompetentnosti. Obimno istraživanje Univerziteta Stanford je pokazalo da je najuočljivija karakteristika osobe koja je predodređena za direktorsku kancelariju njena sposobnost da dobro radi u timu u svakoj fazi njene karijere. Timski rad je ključan za Vaš uspeh. U ovoj lekciji ćete naučiti ključne veštine koje su neophodne kako biste funkcionisali kao vredan deo bilo kog tima i da biste konstantno povećavali vrednost Vašeg doprinosa organizaciji.
 • Otklanjanje stresa i napetosti
 • Vaša sposobnost da se izborite sa nezaobilaznim svakodnevnim usponima i padovima je ključ visokog učinka, sreće i ličnog zadovoljstva. Vaša sposobnost da identifikujete glavne izvore stresa u Vašem životu i onda se kompetentno i efikasno izborite sa njima Vam može više pomoći da povećate svoju efikasnost nego bilo koja druga veština. „Gvozdeni zakon“ univerzuma je uzrok i posledica. Postoje specifični uzroci specifičnih stresova u Vašem životu. Kada naučite kako da odredite specifične uzroke i onda neutrališete te posledice koristeći metode koje su koristili mnogi drugi uspešni ljudi, postaćete ličnost sa niskim stresom i vrhunskim učinkom. U ovoj lekciji ćete naučiti uzroke preko 95% stresa, brige i tenzije koje ćete iskusiti. Naučićete jednostavne, moćne, dokazane tehnike i metode za elimisanje tih izvora stresa koje će Vam dati veći osećaj kontrole i lične moći.
 • Otključajte svoju kreativnost
 • Vaša sposobnost da rešite probleme, donesete odluke i postignete rezultate je ključna determinanta Vašeg uspeha i sreće u životu. Zato što su Vaše mentalne sposobnosti doslovno neograničene, Vaš potencijal za uspeh i sreću je takođe doslovno neograničen. Otključavanje Vaše kreativnosti je veština, poput vožnje bicikle ili kucanja na pisaćoj mašini. To je nešto što se može naučiti ponavljanjem i vežbom. Najuspešniji muškarci i žene u svakom polju su oni koji koriste daleko, daleko više svoje urođene kreativnosti od prosečne osobe. Ako imate prave brojeve u pravom redosledu, možete da otvorite bilo koju bravu sa kombinacijom. Kada imate prave „brojeve“ što se tiče metoda kreativnog razmišljanja, onda možete da rešite bilo koji problem i postignete bilo koji cilj. Možete da dramatično unapredite bilo koji deo Vašeg života tako što ćete naučiti kako su drugi radili istu stvar u prošlosti i onda to primenite na Vašu trenutnu situaciju. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najvažnijih tehnika kreativnog razmišljanja koje su ikada otkrivene. Ove tehnike su više pomogle ljudima da postanu uspešni nego bilo koja druga ideja kreativnog razmišljanja.
 • Razvijanje uspešne ličnosti
 • Vaša sposobnost da se slažete sa drugima će uticati na Vašu sreću i odrediće Vaš uspeh daleko više nego bilo koji drugi faktor. Koliko volite druge i koliko oni vole Vas će odrediti Vašu sposobnost da utičete, pregovarate, ubeđujete i da budete efikasni sa drugima u Vašem poslovnom i ličnom životu. Možete da razvijete onu vrstu ličnost koja Vas čini popularnim i rado viđenim gde god da odete. Niko se ne rađa sa ličnim karakteristikama uspeha. Ovi kvaliteti i ponašanja su naučeni. Vi možete da naučite sve što je potrebno da naučite kako biste postigli bilo koji cilj koji sebi postavite. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da podignete samopouzdanje drugih ljudi, kako da budete popularni, kako da Vas vole i kako da budete efikasniji u svim Vašim odnosima sa drugim ljudima i kod kuće i na poslu.
 • Princip integracije
 • Postoji jedan princip koji integriše sve Vaše aktivnosti i ponašanja na poslu i Vaše odnose sa drugim ljudima. Ovaj integrišući princip se naziva „usluga“. Svako zarađuje za život tako što uslužuje druge ljude na neki način. Oni koji su najefikasniji u usluživanju drugih ljudi su u isto vreme najuspešniji u svom poslu i ličnom životu. Vaš zadatak u Vašem poslu i porodičnom životu je da integrišete sebe u živote i aktivnosti drugih na takav način da dajete vredan doprinos. Vaš posao je da poboljšate i obogatite živote drugih ljudi, a time će i Vaš život biti bolji i bogatiji takođe. Vaš najveći izvor trajnog zadovoljstva i dubinske sreće u životu će doći od saznanja da pravite istinsku i pozitivnu razliku u životima drugih ljudi. U ovoj lekciji ćete naučiti ključne koncepte usluge i kako da „integrišete“ ove ideje u sve što radite.
 • Postizanje ravnoteže u životu
 • Jedan od Vaših primarnih ciljeva trebalo bi da bude da živite dugo, zdravo i srećno. Za to je potrebno da napravite ravnotežu između elemenata i pritisaka u Vašem životu koji Vas vuku u različitim pravcima. Vaša sposobnost da postignete ravnotežu je ključna mera koliko dobro koristite svoje vreme i svoj život. Međutim, ravnoteža je hod po žici. Ona zahteva konstantna prilagođavanja svakog sata svakog dana. Nikada je ne možete potpuno postići, samo možete da težite ka njoj. Na sreću, postoji niz stavova i ponašanja koje možete redovno da koristite i koji će Vam omogućiti da postignete daleko viši nivo ravnoteže i koordinacije u Vašem životu. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najvažnijih principa koji su ikada otkriveni o tome kako da živite visokoefikasan, potpuno izbalansiran, potpuno funkcionalan život usred svakodnevnih pritisaka savremenog sveta.

Preuzmi brošuru

SUPERIOR SELLING SKILLS

 • Nove realnosti prodaje
 • Koji su najvažniji faktori koji određuju uspeh ili neuspeh prodaje na današnjem tržištu? Na svakom tržištu i u svim delatnostima postoje prodavci i kupci koji nastavljaju da prodaju, rastu i napreduju. Zbog sve veće konkurencije, zadovoljstva kupaca, brige o troškovima i neizvesnosti, kompanije i pojedinci koji su brzi i fleksibilni u uslovima koji se brzo menjaju preživljavaju i napreduju. Kao što je Čarls Darvin zapisao: „Ne opstaju  oni koji su najjači ili najinteligentniji već oni koji se najbolje prilagođavaju promenama“. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da:
  -          Usmerite svoje napore ka Vašim najboljim prilikama na tržištu.
  -          Identifikujete najbolje izglede za Vaše proizvode i usluge.
  -          Snizite otpor kupaca prema Vašim ponudama.
  -          Locirate sebe na put kontinuiranog učenja i razvoja.
 • Pobednička prednost
 • Zašto su neki ljudi uspešniji od drugih? Ovo pitanje je proučavano mnogo godina. Napisano je više od četiri hiljade knjiga i razvijeno stotine programa obuke. Desetine hiljada telefonskih prodaja  pažljivo je proučeno kako bi se identifikovale ključne osobine, kvaliteti i ponašanja vrhunskih prodavaca u svakoj delatnosti. U ovoj lekciji naučićete ključne elemente koji izdvajaju ljude sa vrhunskim učinkom.
 • Planiranje lične prodaje
 • Uspešni prodavci su bolji mislioci od prosečnih prodavaca. Što ste precizniji u razmišljanju o sebi, ciljevima i aktivnostima koje su potrebne da biste ih ispunili, to ćete biti uspešniji u svemu što radite. Najvažnija razlika u današnjem poslovnom životu je da je svaka osoba potpuno odgovorna za svoju karijeru i finansijsku budućnost. Cilj ličnog strateškog planiranja je povećanje Vašeg prinosa na uloženu energiju. Vaša mentalna, emocionalna i fizička energija je sve što ustvari imate da prodate. Vaš životni standard je potpuno određen time koliko dobro trgujete svojom energijom na tržištu rezultata i nagrada. U ovoj lekciji ćete naučiti kako uspešni ljudi postižu daleko više nego prosečna osoba time što planiraju svoje ciljeve i aktivnosti unapred. Ključ uspeha je oduvek bio  da „planirate ono što radite i radite ono što planirate“.
 • Moć pronalaženja potencijalnih kupaca
 • Najvažniji deo prodaje je sticanje klijenata. Najuspešniji prodavci imaju najkompletnije strategije i planove za razvijanje najvećeg broja kvalitetnih potencijalnih klijenata koji mogu i hoće da kupuju u razumnom vremenskom periodu. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najvažnijih ideja za sticanje klijenata i kako možete da ih primenite na Vašu prodaju da biste brže i lakše nego ikada do sada povećali broj prodaja. Zapamtite, ključ uspeha prodaje je da: „Provedete više vremena sa boljim potencijalnim klijentima“. Potencijalni kljent  može se definisati kao neko ko ima:
  -          Problem koji Vaš proizvod ili usluga može da reši.
  -          Potrebu koju Vaš proizvod ili usluga može da zadovolji.
  -          Cilj koji se može postići us pomoć Vašeg proizvoda ili usluge.
  -          Bol ili zabrinutost koju Vaš proizvod ili usluga može da odagna.
 • Prodaja kroz odnos
 • Prodaja se dramatično promenila u zadnjih nekoliko godina, od brzog i neličnog procesa do sporog procesa sa velikim učešćem ljudi. Suština prodaje u današnje vreme je sadržana u kvalitetu odnosa koje možete da razvijete sa vašim potencijalnim klijentima i kupcima. Najbolji i najuspešniji prodavci su oni koji su najsposobniji da stvaraju i održavaju najkvalitetnije odnose sa ljudima koji mogu da kupuju od njih i preporučuju ih svojim prijateljima i saradnicima. U ovoj lekciji ćete naučiti ključne elemente izgradnje odnosa i prodaje kroz odnosi kako da ih primenite na svaki deo vaših prodajnih aktivnosti.
 • Konsultativna prodaja
 • Najplaćeniji i najuspešniji stručnjaci prodaje su pozicionirani u odnosima sa kupcima kao prijatelji, savetnici i konsultanti. Korišćenje pristupa konsultativne prodaje će Vam pomoći da se približite samom vrhu vašeg polja. To je vredan alat koji je nezamenljiv u radu sa složenim prodajama ili slučajevima gde su uključeni mnogi faktori a konkurencija je ključni faktor. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da se bavite konsultativnom prodajom i da budete efikasniji nego ikada pre. Naučićete sledeće:
  -          Kako kupci opisuju vrhunske prodavce.
  -          Kako da se pozicionirate kao konsultant.
  -          Pozicioniranje sebe kao partnera kupca.
  -          Pristup istinskog profesionalca prodaje.
 • Kako kupci kupuju
 • Najbolji prodavci su zapravo „psiholozi prodaje“. Oni provode ogromne količine vremena u razmatranju motivacija njihovih kupaca i traženju načina da oblikuju svoju ponudu kako bi zadovoljili primarne potrebe i motivacije ljudi kojima se obraćaju. U ovoj lekciji ćete naučiti kako kupci kupuju i kako morate da oblikujete svaku prodajnu ponudu tako da dotakne ključne motive koji utiču na ljude da donesu odluku o kupovini.
 • Izgradnja odnosa sa kupcima
 • Uspešni prodavci su daleko uspešniji u izgradnji i održavanju visokokvalitetnih odnosa sa svojim potencijalnim kupcima i kupcima od prosečnih prodavaca. Ljudi su stopostotno emotivna bića. Oni odlučuju emocijama a onda opravdavaju razumom. Način na koji se kupac oseća u odnosu na Vas će imati veći uticaj na njegovu ili njenu odluku nego bilo koji drugi faktor. Najvažnija stvar koju možete da uradite u izgradnji uspešne karijere prodavca je da zadobijete i zadržite kupce na duži rok. Što budete bolji u razvijanju visokokvalitetnih odnosa sa kupcima, to ćete više prodavati, biće vam lakše da prodajete, više novca ćete zaraditi i bićete vredniji sebi i svojoj kompaniji. Razvijanje pozitivne ličnosti koja vodi dugoročnom uspehu prodaje je slična održavanju dobre kondicije. Potrebno je da u kontinuitetu koristite svoje „mišiće ličnosti“ kako biste postali prijatnija, pozitivnija i dopadljivija osoba u svemu što radite. Ne postoji ništa što će Vam pomoći više da razvijete pozitivnu reputaciju među Vašim kupcima i potencijalnim kupcima.
 • Pitanjima do uspeha
 • Najbolji i najplaćeniji prodavci u svakom polju imaju neke zajedničke kvalitete i osobine. Uvek izgledaju skromno, spokojno, opušteno, toplo, druželjubivo i veoma zainteresovano za misli, osećanja i mišljenja drugih ljudi. Oni su jako dopadljivi ljudi. Oni znaju da je velika tajna prodaje, kao i odnosa sa ljudima, postavljanje pitanja i pažljivo slušanje odgovora. Što više slušaju, to više uče kako mogu da strukturišu svoju ponudu proizvoda ili usluga da bi pomogli kupcima da ostvare svoje ciljeve ili zadovolje svoje potrebe. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najvažnijih otkrića u oblasti ljudskih odnosa i jednu od najboljih međuljudskih veština u oblasti ljudske komunikacije.
 • Precizno određivanje potreba
 • Kupci kupuju iz svog razloga, ne Vašeg. Najvažnija stvar koju radite tokom prezentacije prodaje je da otkrijete prave potrebe  ili probleme potencijalnog kupca koje vaš proizvod ili usluga može da ispuni ili zadovolji. Prodaja je istovremeno nauka i umetnost. Vrhunski prodavci imaju niz veština koje koriste da ostvare visok nivo bliskosti i da razdvoje potencijalne kupce od onih koji sumnjaju. Učenjem i uvežbavanjem niza moćnih, dokazanih veština koje koriste visokoučinkoviti prodavci širom sveta, možete da dramatično povećate svoju efikasnost i rezultate. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najboljih ideja koje koriste neki od najboljih prodavaca.
 • Uticaj na ponašanje kupaca
 • Zašto ljudi kupuju ili odbijaju da kupuju? Zašto neki ljudi kupuju brzo, dok je drugim ljudima potrebna čitava večnost da nešto kupe ili čak i ne kupe? Mnogo godina istraživanja u oblasti motivacione psihologije bilo je posvećeno otkrivanju nekih od ključnih razloga zbog kojih se ljudi ponašaju na određeni način, naročito u prodaji. Svi uspešni prodavci i uspešne prodajne organizacije su pronašle načine da prodru do ovih osnovnih motivacija koje teraju ljude da se ponašaju i reaguju na reklamne poruke i predloge za prodaju. Što više znate o tome kako i zašto ljudi rade stvari koje rade, to će Vam biti lakše daza kraće vreme pretvorite moguće kupce u kupce i da onda dobijete preporuke i ponovne prodaje koje će Vas učiniti vrhunskim proizvođačem u Vašem polju. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najmoćnijih strategija i tehnika uticaja koje su ikada otkrivene u profesionalnoj prodaji.
 • Mega - kredibilitet u prodaji
 • Prosečni kupac je bombardovan stotinama pa čak i hiljadama prodajnih reklamnih poruka svakog dana. Kupac je okružen ljudima i kompanijama koje pokušavaju da prodaju proizvode svih vrsta i svih nivoa kvaliteta i cene. Današnji kupci su izuzetno skeptični i sumnjičavi prema svim pokušajima prodaje. Da biste bili uspešni u prodaji, potrebno je da razvijete metodu za prevazilaženje skepticizma i izgradnju visokog nivoa poverenja u umu vaše mušterije prema Vama, Vašoj kompaniji i Vašim proizvodima i uslugama. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da razvijete visok nivo kredibilnosti u svemu što radite što utiče na kupca i njegovu odluku o kupovini.
 • Držanje uverljivih prezentacija
 • Prezentacija je „unutrašnja igra“ prodaje gde se prodaja zapravo dešava. Tokom transformacije Vi transformišete skeptika ili neodlučnog potencijalnog kupca u opredeljenog kupca. Efikasna prezentacija može povećati Vašu prodaju nekoliko puta više od neplaniranog i nekoordinisanog obrazlaganja Vašeg proizvoda ili usluge. Kada utvrdite da potencijalni kupac ima potrebu za proizvodom, da može da ga upotrebljava, da od njega ima koristi i da može da ga priušti, vreme je da ga/je ubedite da preduzme akciju. Čak 95% prezentacija se mogu unaprediti na neki način. Nastavite da radite na Vašoj prezentaciji dok ne počnete da uspešno prodajete kupcima koje ispunjavaju uslove svaki put.
 • Uspešno rešavanje primedbi
 • Primedbe su normalan, prirodan i nezaobilazni deo prodajnog procesa. Ipak, većina prodavaca postaje obeshrabljena i demoralisana kada kupac počne da iznosi primedbe na njihovu ponudu zbog visoke cene, bolje ponude i drugih razloga. Činjenica je da su kupci danas bombardovani stotinama pa čak i hiljadama komercijalnih poruka. Kao rezultat toga, oni su skeptični, sumnjičavi i oprezni sa svojim vremenom i novcem. Bez obzira šta prodajete, kupci će uvek imati pitanja i brige koje je potrebno da razrešite pre nego što možete da pređete na prodaju. Vaša sposobnost da rešite ova pitanja i brige je ključna veština koja je od suštinske važnosti za uspeh prodaje. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od ključnih pitanja i odgovora koji su Vam potrebni kako biste efikasno odgovorili na bilo koju primedbu Vaših kupaca.
 • Prodaja korišćenjem necenovnih faktora
 • Pitanje cene se pojavljuje rano tokom razgovora o prodaji, ali cena je retko razlog zašto kupac odluči da nešto kupi ili ne kupi. Da je niska cena glavni razlog za donošenje odluke, ništa što ima visoku cenu ili kvalitet nikada ne bi bilo prodato. Važno je pronaći necenovne razloge zašto ljudi kupuju i istaći ih tokom razgovora o prodaji. Najbolji prodavci su oni koji prodaju na osnovu vrednosti, kvaliteta, korisnosti, pouzdanosti, usluge, reputacije i drugih faktora umesto da zasnivaju razgovore o prodaji na ubeđivanju potencijalnog kupca da mogu da ponude najnižu cenu. U ovoj lekciji ćete naučiti ključne strategije prodaje zasnovane na pravim faktorima zbog kojih ljudi kupuju.
 • Prevazilaženje otpora prema ceni
 • Zato što su ljudi svakodnevno bombardovani prodajnim porukama, svaka osoba sa kojom razgovarate se plaši da će joj prodati pogrešan proizvod, po pogrešnoj ceni, za pogrešnu svrhu i da kasnije neće moći da proizvod servisira ili dobije podršku. Svaka osoba imala je neprijatna iskustva sa kupovinom koja su povećala njihov prirodni skepticizam i otpor prodaji. Kupci su odlučni da ne plate više nego što moraju bez obzira šta Vi prodajete. Vaša sposobnost da prevaziđete prirodni otpor prodaji je glavna veština prodaje koju možete da razvijete kako budete napredovali ka vrhu u Vašem polju. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da se profesionalno i efikasno bavite cenom i da prodajete više Vaših proizvoda i usluga po višim cenama nego što ste to možda radili u prošlosti.
 • Prodajni pregovori
 • Vaša sposobnost da dobro pregovarate u svoju korist, što se tiče i prodaje i Vašeg ličnog života, je ključna za dobijanje najboljih cena, uslova i poslova koji su vam dostupni. Ljudi koji ne vole da pregovaraju jednostavno nisu naročito dobri u tome. Kao vožnja bicikla, pregovaranje je veština koja se može naučiti kroz učenje i vežbu. Vi možete da postanete odličan pregovarač ako to zaista želite. Vaša sposobnost da dobro pregovarate u korist sebe i svoje kompanije može da napravi ogromnu razliku u kvalitetu Vaše prodaje i nivou profitabilnosti koji ostvarujete za Vašu organizaciju.
 • Zaključivanje prodaje
 • Sposobnost da ubedite potencijalne kupce da donesu čvrstu odluku o kupovini je ključna za Vaš uspeh u profesionalnoj prodaji. Svi vrhunski prodavci odlično zaključuju razgovore o prodaji. Učenje kako da se zaključi prodaja je veština koja se može razviti, poput voženje bicikle. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od ključnih ideja za zaključivanje prodaje koje koriste prodavci koji najviše zarađuju na svim poljima. Kada naučite kako da lako i dobro zaključite prodaju u pravo vreme i na pravi način, preuzećete punu kontrolu nad budućnošću Vaše prodajne karijere.
 • Pružanje odlične korisničke usluge
 • Bez obzira šta radite u Vašoj kompaniji ili organizaciji, naziv Vašeg radnog mesta je „Onaj koji rešava probleme“, a funkcija je „zadovoljstvo kupaca“. Vaš klijent je svako od koga zavisi kontinuirani uspeh i sigurnost Vašeg posla. Vaš klijent je takođe svako čiji uspeh i sigurnost zavisi od Vas. Najbolji ljudi i kompanije su opsednuti korisničkom uslugom. Klijent je najvažnija osoba o kojoj razmišljaju. Sve što rade je osmišljeno da zadovolji bolje kupce na neki način. Kao što je Sem Volton rekao: „Pravi šef je uvek klijent jer on može da nas otpusti bilo kada tako što će jednostavno odlučiti da svoj novac potroši negde drugde“. Vaša sposobnost da razvijete i održavate reputaciju visokokvalitetne usluge je ključna za uspeh i prosperitet Vaše organizacije i uspeh Vaše karijere. U ovoj lekciji ćete naučiti:
  -          Četiri nivoa korisničke usluge.
  -          Četiri nivoa proizvoda.
  -          Kako da razvijete strategiju korisničke usluge.
  -          Kako da odredite rangiranje Vašeg kvaliteta na tržištu.
 • Ponovna prodaja i preporuke
 • Direktna prodaja komercijalnom kupcu danas košta više od 400 dolara što se tiče vremena, putovanja, reklamiranja, sticanja kontakata i drugih troškova. Sticanje kupaca po ovoj ceni može da dovede kompaniju do bankrota osim ako kupci ne kupuju iznova i iznova. Najbolji prodavci i najbolje kompanije koriste strategije kako bi zadobili kupce i zadržali ih zauvek. Potrebno je da Vaš cilj bude da razvijete dugoročne odnose sa kupcima i onda ih zadržite uprkos sve agresivnijoj konkurenciji. Kada uvedete strategiju za sticanje i zadržavanje kupaca, time radite daleko više nego ikada pre da izgradite i održite dugoročne odnose sa kupcima. Time što u kontinuitetu razmišljate u pogledu „kupci zauvek“, uspeh Vaše prodaje će biti zagarantovan.
 • Upravljanje vremenom za prodavce
 • Više od 100 godina istraživanja i nebrojano mnogo miliona dolara je uloženo u potragu za razlozima uspeha i neuspeha prodaje. Konačno smo pronašli odgovor. Odgovor se jednostavno svodi na sledeće. Ljudi su visoko plaćeni zato što provode više vremena radeći stvari veće vrednosti. Ljudi su nedovoljno plaćeni zato što provode više vremena radeći stvari niže vrednosti. Prodavci koji provode svaki minut svakog dana fokusirajući se na aktivnosti visoke vrednosti u nekom trenutku dostignu vrhunac u svojoj oblasti i imaju dosta prodaja i dosta novca. Prodavci koji gube vreme na aktivnosti niske vrednosti retko kada postižu nešto važno – čak i ako predstavljaju najbolje kompanije sa najboljim proizvodima na najboljim tržištima. U ovoj lekciji ćete naučiti neke od najboljih ideja koje su ikada otkrivene za upravljanje vremenom prodaje i prodajnim aktivnostima.

Preuzmi brošuru

STRATEGIC LEADERSHIP

 • Kako postati lider
 • Za liderstvo je bitnije ko ste nego šta radite. Vaša sposobnost da razvijete kvalitete efikasnog liderstva, tj. suštinu onoga što je potrebno da biste bili lider, je važnija za vaš menadžerski uspeh nego bilo koji drugi faktor. Jedan od glavnih principa ličnog usavršavanja je: „Ono o čemu razmišljate raste i prenosi se na Vaše iskustvo i ličnost“. Kada razmišljate i delujete na osnovu ključnih kvaliteta efikasnih lidera iz prošlosti, svakog dana postajete efikasniji. Vi programirate ove kvalitete u svoju ličnost time što u kontinuitetu razmišljate o njima. Vi učite ove kvalitete time što ih kao osoba i kao lider koristite u svakodnevnim aktivnostima u Vašoj organizaciji. Što veći lider postajete unutra, to ćete postati efikasniji u svim Vašim liderskim aktivnostima spolja. U ovom programu ćete naučiti osam ključnih kvaliteta za efikasne lidere u svakom polju. Sa ovim kvalitetima ćete postići više za manje vremena nego što ste možda ikada zamišljali.
 • Ključne funkcije menadžera
 • Menadžment je istovremeno i umetnost i nauka. Postoje nekoliko ključnih oblasti rezultata za svakog menadžera i Vaša sposobnost da dobro funkcionišete u svakoj od ovih oblasti je od centralne važnosti za Vaš menadžerski uspeh i efikasnost. Koncept „pobedničke prednosti“ menadžmenta kaže da mala unapređenja u određenim ključnim oblastima mogu da donesu velika unapređenja vaših rezultata. Postepena unapređenja u svakoj od ključnih oblasti rezultata, naročito ako ste slabi u jednoj ili više oblasti, može da dovede do dramatičnog povećanja Vaše efikasnosti i Vaše sposobnosti da završite posao. Najbolji menadžeri su oni koji su izdvojili vreme da odrede ključne veštine koje njihov zanat zahteva i koji su radili na sebi kako bi razvili te veštine na visok nivo. U ovom programu ćete naučiti ključne oblasti rezultata svakog menadžera i kako možete da počnete da povećavate svoju efikasnost u svakoj oblasti Vaših menadžerskih aktivnosti.
 • Sedam tajni menadžerskog uspeha
 • Vi ste svoja najvrednija imovina. Vaša radna sposobnost i Vaša sposobnost zarade je najvredniji resurs kojim možete da održavate i unapređujete kvalitet Vašeg života. Sve što radite kako biste unapredili Vašu sposobnost da izvanredno završite svoj posao unapređuje Vaš život i posao na neki način. Najefikasniji i najproduktivniji muškarci i žene u poslovnom svetu su oni koji razmišljaju bolje od svojih kolega. Oni izdvajaju vreme da analiziraju, odluče i preduzmu efikasnu akciju u svakoj oblasti njihovih poslovnih života kako bi postigli veće i bolje rezultate od prosečne osobe. Vaš cilj, tokom Vaše karijere, je da naučite i primenite najbolje ideje, metode i tehnike koje koriste najefikasniji menadžeri u svakoj oblasti kako biste mogli da dobijete najbolje od sebe i da date najbolji doprinos svojoj kompaniji i organizaciji. U ovoj lekciji ćete naučiti sedam ključnih principa za vrhunski lični učinak, specifične načine razmišljanja i ponašanja koji Vam mogu pomoći da dramatično uvećate produktivnost, učinak i rezultate.
 • Kako vrhunski lideri predvode
 • Posao lidera je da ostvari rezultate kroz druge ljude. Pošto se svaka osoba razlikuje na neki način, a vrlo često na mnogo načina, najbolji lideri su oni koji imaju najveću fleksibilnost u svom stilu rada sa drugim ljudima. Vaša sposobnost da dobijete maksimum od ljudi kojima ste nadređeni je ključno merilo vaše menadžerske efikasnosti. Kada izdvojite vreme da razmislite o tome sa kim radite i šta je to što od njih tražite da uradite, Vi ćete neizbežno koristite najbolje alate, tehnike i metode kako biste doveli učinak i produktivnost druge osobedo najviše tačke. Najbolji lideri su oni koji mogu da podstaknu izvanredan učinak običnih ljudi. Svrha organizacije je da jake strane dovedu do najviše tačke a slabosti učine irelevantnim. Vaša sposobnost da uklopite grupu ljudi u visokoučinkovit tim je najvažnija osobina koju možete da razvijete za maksimalne rezultate i kontinuirani lični i profesionalni rast. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da upravljate svojim ličnim stilom na takav način da dobijete najbolje od svake osobe kojoj ste nadređeni.
 • Formula strateškog planiranja
 • Najefikasniji lideri i menadžeru su najbolji mislioci. Pošto i menadžment i liderstvo zahtevaju mentalne veštine i alate koji daleko prevazilaze fizičke veštine i sposobnosti, najbolji menadžeri i lideri imaju više mentalnih alata na raspolaganju. Vaša sposobnost da precizno analizirate svaku situaciju i onda donesete visokokvalitetnu odluku zasnovanu na Vašoj analizi je istinska mera Vaše veštine i upravničkih sposobnosti. Dobra vest je da bilo koja specifična metoda strateškog planiranja, koja uključuje praktične i dokazane alate za analizu i odlučivanje je bolja od nemanja nikakve metode ili nasumičnog pristupa. U ovom programu ćete naučiti metode koji podsećaju na bravu sa kombinacijom. Jednom kada budete imali prave brojeve u pravom redosledu, moći ćete da otvorite bravu. Jednom kada budete imali prave ključeve u pravom redosledu za strateško planiranje, moći ćete da ih primenite na bilo koji proizvod, uslugu ili situaciju u Vašoj organizaciji. Neke od najefikasnijih i najprofitabilnijih korporacija i organizacija koriste petodelni metod koji ćete naučiti. Uz pomoć njega ćete dramatično uvećati svoju sposobnost da efikasno razmišljate o svojoj kompaniji i situaciji.
 • Postanite gospodar promene
 • Mi živimo u turbulentnim vremenima. Brzina promene danas je veća nego ikada pre u ljudskoj istoriji i sa eksplozijom znanja, tehnologije i konkurencije, brzina promene se povećava i nastaviće da se povećava u 21. veku. Promena je neizbežna, neminovna, isprekidana i nemilosrdna. Vaš zadatak je da naučite kako da se krećete brzacima promena i da ih upotrebite u svoju korist. Vaš cilj je da budete gospodar a ne žrtva promene. Postoji niz dokazanih metoda, tehnika i strategija koje koriste visokoefikasni muškarci i žene u svakoj oblasti život kako bi upravljali silama promene. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da preuzmete kontrolu nad svakim aspektom Vašeg života i okrenete promene u svoju korist.
 • Motivišite ljude za maksimalne rezultate
 • Vaša sposobnost da motivišete ljude da podignu nivo učinka i efikasnosti može da multiplikuje Vaše menadžerske sposobnosti. Time što konstantno i ispravno motivišete ljude, možete da dramatično povećate svoj učinak i rezultate. Predmet individualne motivacije, zašto ljudi rade stvari koje rade, je proučavan i istraživan dugo godina. Sada znamo više o tome kako da izgradimo okruženje kako bi ljudi želeli da pokažu svoj maksimalni učinak. Razumevanje kako i zašto ljudi rade i ponašaju se na određeni način je ključan za Vaš menadžerski uspeh. Svaka osoba je drugačija i svaku osobu motivišu određene stvari u određenom trenutku njihovog života. U ovom programu ćete naučiti najpopularnije, najmoćnije i najefikasnije motivacione metode i alate i kako možete da ih primenite na svaku osobu kojoj ste nadređeni, kao i na sebe u postizanju Vaših ličnih i poslovnih ciljeva.
 • Kreirajte odlično mesto za rad
 • Prosečna osoba u radu koristi 50% svog potencijala. To znači da najveća poboljšanja i ostvarivanje rezultata može da dođe kada otključate i oslobodite latentni potencijal prosečne osobe kojoj ste nadređeni. Vrhunski menadžeri su oni koji kreiraju okruženje gde se ostvaruje vrhunski učinak. To zahteva istovremeno korišćenje svih poznatih motivatora i uklanjanje demotivatora koji koče učinak. Najbolje organizacije su daleko produktivnije i profitabilnije od prosečnih organizacija u istom polju. Ove organizacije se opisuju kao „odlično mesto za rad“. Takođe se opisuju kao okruženja „visokog poverenja“ gde se ljudi osećaju sjajno u vezi sa sobom i svojim radom. U ovom programu ćete naučiti najvažnije ideje ikada otkrivene koje će Vam pomoći da stvorite svoje okruženje visokog poverenja gde će se vrhunski učinak ostvarivati svakog dana.
 • Sastavite pobednički tim
 • Svrha sastavljanja tima je postizanje većih ciljeva od onih koje može da postigne jedan pojedinac samostalnim radom. Cilj i svrha tima je da izvrši zadatke, ostvari rezultate i postigne pobedu na radnom mestu i tržištu. Mnogi od najuspešnijih sportskih timova su proučavani tokom godina kako bi se otkrile karakteristike i kvaliteti koji im omogućavaju da preovladaju u jako kompetentnim ligama protiv odlučne i agresivne konkurencije. Mnogi od principa koje koriste pobednički sportski timovi su direktno primenljivi za stvaranje pobedničkog poslovnog tima. Najbolji menadžeri su oni koji imaju najveći broj dostupnih mentalnih alata i koncepata kako bi usmerili i motivisali svoje ljude da postignu odlične rezultate. U ovom programu ćete naučiti neke od najboljih ideja za stvaranje pobedničkih timova koje su ikada otkrivene.
 • Komunicirajte sa autoritetom
 • Vaš uspeh u biznisu i poslovnom svetu je u velikoj meri određen vašom sposobnošću da efikasno komunicirate sa drugim ljudima. Vaša sposobnost da podstaknete izvanredan učinak kod običnih ljudi je ključ uspešnog liderstva. Pošto ne možete da uradite posao većine ljudi kojima ste nadređeni, onda bi trebalo da stvorite kreativno psihološko okruženje u kome su motivisani da daju svoj maksimum. Najbolji lideri su razvili svoje međuljudske veštine do visokog nivoa. Oni imaju kapacitet da iznesu najbolje iz ljudi kojima su nadređeni. U ovom programu ćete naučiti najvažnije međuljudske veštine za motivisanje i inspirisanje ljudi da dostignu svoj maksimalni učinak individualno i u efikasnom timu koje su ikada otkrivene.
 • Jačanje učinka zaposlenih
 • „Za dobrog generala nema loših vojnika“. Lider ili menadžer je najvažniji faktor koji osnažuje i motiviše ljude da dostignu vrhunski učinak. Vaša sposobnost da utičete na emocije ljudi kako bi pružali svoj maksimum dok rade za Vas može da ima pozitivniji uticaj na Vašu karijeru nego bilo koji drugi faktor. Većina ljudi želi da bude visokomotivisania i da radi najbolje što može. Oni jednostavno čekaju da neko naiđe i stvori odgovarajuće okruženje gde mogu da svesrdno i dobro rade svoj posao. Vaš zadatak je da stvorite to okruženje. Najbolji zaposleni su danas zahtevniji i veća je potražnja za njima nego ikada ranije. Oni su nezamenljivi za Vaš uspeh i za uspeh Vaše kompanije. Vašom sposobnošću da im stvorite okruženje za vrhunski učinak ćete zadobiti njihovu lojalnost i posvećenost Vama i Vašoj kompaniji bolje nego bilo kojim drugim faktorom. U ovom programu ćete naučiti kako da osnažite svoje zaposlene da postignu vrhunski učinak korišćenjem metoda i tehnika interakcije koje koriste najefikasniji menadžeri u svakom polju.
 • Delegiranje – ključ za maksimalni efekat
 • Vaša sposobnost da efikasno delegirate je ključ za maksimalno korišćenje Vaših sposobnosti i multiplikovanje vrednosti Vaše kompanije. Delegiranje je jedna od najvažnijih veština menadžmenta. Bez sposobnosti da dobro i efikasno delegirate, nemoguće je da napredujete u menadžmentu ka pozicijama više odgovornosti. Odlični menadžeri su odlični u delegiranju takođe. Ljudi starog kova kažu: „Ako želiš da posao bude dobro urađen, moraš da to uradiš sam“. U savremenom razmišljanju, ispravno je reći: „Ako želiš da posao bude dobro urađen, potrebno je da ga na odgovarajući način delegiraš nekoj osobi kako bi mogla da ga uradi na određeni način“. Delegiranje je i umetnost i nauka. To je veština koja se uči kroz vežbu. Kao i bilo koja veština, što je više koristite, to ste bolji. Vaša najveća imovina je Vaša sposobnost da razmišljate. U ovom programu ćete naučiti kako da razmišljate o procesu efikasnog delegiranja. Kako budete postajali dobri u delegiranju, postaćete sve vredniji sebi i svojoj organizaciji.
 • Nadgledajte ono što očekujete
 • Posao menadžera je da obavi poslove preko drugih ljudi. Vaša sposobnost da organizujete posao i da efikasno nadgledate svoje zaposlene kako bi posao bio završen na vreme i u okviru budžeta je ključ za Vaš menadžerski uspeh. Niko nije rođen sa menadžerskim veštinama. Ove veštine se uče. Vaša sposobnost da nadgledate druge može biti značajno poboljšana učenjem onoga što su drugi odlični menadžeri otkrili tokom godina i primenjivanjem ovih principa i ideja tokom Vaših interakcija sa podređenima. Najvažnija karakteristika menadžmenta je fleksibilnost. Što više različitih mentalnih alata i veština imate koje Vam pomažu da dobijete najviše i najbolje od ljudi, to ste fleksibilniji a samim tim i efikasniji menadžer. U ovom programu ćete naučiti kako da povećate učinak svojih zaposlenih više nego ikada pre.
 • Kako sa nekompetentnim ljudima
 • Posao menadžera je da obavi poslove preko drugih ljudi. Vaš izbor „drugih ljudi“ je apsolutno ključan za Vaš uspeh. Vaša sposobnost da „poništite izbor“ onih koji nisu sposobni da završe posao kompetentno i na vreme je jednako ključna za Vaš menadžerski uspeh. Najstresniji deo menadžerskog posla je kada morate nekoga da otpustite. Drugi najstresniji deo menadžerskog posla je kada Vas otpuste. Zapravo, činjenica je da ako ne budete iskusili ovo prvo, onda ćete iskusiti ovo drugo. Započinjanje i prekidanje saradnje sa ljudima, zapošljavanje i otpuštanje ljudi, je poput udisanja i izdisanja, poput disanja u našem brzomenjajućem poslovnom svetu. Sama činjenica da u sebi znate da možete nekoga da otpustite ako nešto ne bude išlo Vas čini mnogo efikasnijim menadžerom i čini Vas mnogo uticajnijim i ubedljivijim u rešavanju problema učinka. U ovom programu ćete naučiti neke jednostavne ideje koje možete da koristite kako biste poništili izbor ljudi koji nisu sposobni naprave doprinos koji prevazilazi njihovu cenu. Ovu apsolutno ključnu menadžersku veštinu možete zatim kompetentno koristiti do kraja Vaše poslovne karijere.
 • Menadžer, trener i osoba od poverenja
 • Vaši ljudi su Vaš najdragoceniji resurs. Samo Vaši ljudi mogu da postaju vredniji. Svi ostali resursi i imovina vremenom gube vrednost. Najbrži i najefikasniji način da povećate produktivnost i učinak Vaših ljudi je da im pružite relevantne instrukcije i savete u pravim trenucima. Ljudi ne mogu da rastu bez iskrenih i objektivnih povratnih informacija od nekoga ko može da pogleda njihov učinak i precizno im kaže koliko su uspešni. Svakom pojedincu su potrebne povratne informacije i saveti nekoga koga poštuje i kome veruje kako bi napredovao i postalo bolji u svom poslu. Mnogi prosečni ljudi su postali najbolji zaposleni u svojim organizacijama što je rezultat vremena koje je menadžer izdvojio da ih usmeri i uputi kako da se poprave u ključnim oblastima svog rada. U ovom programu ćete naučiti kako da redovno pružate precizne instrukcije i savete u pravom trenutku svakom vašem zaposlenom.
 • Kako da dobijete najbolje od drugih
 • Kada uložite svoj novac, uvek tražite najveći prihod od investiranja. Kao osoba, Vaša najvrednija imovina ste Vi sami, Vaša mentalni, emocionalni i fizički kapital. Vi uvek tražite najveći prihod od investiranja za vreme i energiju koju uložite u neki poduhvat. Kao menadžer, Vaš posao je da ostvarite najveći profit od ljudskog kapitala koji ulažete u Vašu kompaniju. Od sve imovine, samo ljudi mogu ljudi mogu postati vredniji i mogu podići svoj učinak u organizaciji. Ljudi su Vaša najskuplja investicija. Pošto prosečna osoba radi na 50% ili manje svojih kapaciteta, Vaša sposobnost da dobijete veće rezultate od svojih zaposlenih može da dramatično popravi Vašu individualnu efikasnost i poveća Vaš menadžerski doprinos. U ovom programu ćete naučiti kako da odmah unapredite učinak svojih zaposlenih i da održite visok nivo motivisanosti, učinka i produktivnosti Vaših zaposlenih.
 • Magija vođenja sastanaka
 • Sastanak je ključni alat menadžmenta. Doslovno svako dostignuće je rezultat interakcija sa jednom ili više osoba, bilo u obliku formalnih sastanaka ili sastanaka jedan na jedan u prolazu. Vaša sposobnost da efikasno koristite alat upravljanja sastancima Vam može više pomoći da multiplikujete i iskoristite vaše rezultate i efikasnost nego možda bilo koja druga veština. Potrebno je da uložite vreme i energiju u svaki sastanak koji imate. Sastanci su skupa aktivnost kompanije. Cena sastanka može se odrediti množenjem satnica ljudi koji su prisutni. Ovom računicom, sastanci mogu biti veoma skupi za kompaniju i pojedinca. U ovom programu ćete naučiti kako da budete efikasniji na svakom sastanku koji održite. Naučićete kako da brže dođete do suštine, završite više i osigurate veće rezultate posle sastanka nego ikada pre toga.
 • Kako da rešite svaki problem
 • Život se sastoji od neprekidne smene problema. Sve što radite tokom dana se vrti oko Vaše sposobnosti da efikasno rešite probleme. Vaš celokupan uspeh kao osobe i kao menadžera je određen Vašom sposobnošću da efikasno i dobro rešite probleme. Umesto da na probleme reagujete besom i frustracijom, trebalo bi da na probleme gledate kao na ključnu, definišuću oblast veština Vašeg rada. Vaš posao bi trebalo da bude da postanete izuzetno dobri u rešavanju bilo kog problema koji se nađe pred Vama, bio on veliki ili mali. Na svu sreću, danas znamo više o tome kako efikasno rešiti problem nego ikada ranije. Korišćenjem pristupa, veština i tehnika drugih uspešnih menadžera, Vi možete da dramatično povećate svoju sposobnost da rešite doslovno bilo koji problem koji se pojavi na Vašem stolu. U ovom programu ćete naučiti kako da bolje i efikasnije nego ikada rešavate probleme.
 • Donošenje najboljih odluka
 • Vaša sposobnost da razmišljate određuje uspeh Vas kao osobe i kao menadžera više nego bilo koja druga veština koju imate. Sve Vaše sposobnosti da razmišljate se mere Vašim sposobnostima da donesete dobre odluke. Celokupni tok ljudske sudbine je promenila osoba zadužena za donošenje dobrih ili loših odluka u kritičnim momentima. Donošenje boljih odluka je veoma slično učenju mehaničke veštine. To je rezultat učenja procesa ponavljanjem i uvežbavanjem sve dok ne počnete da automatski primenjujete ključne veštine svaki put kada donosite odluku. Greška koju prave prosečni ljudi je ta što pretpostavljaju uzročno-posledični odnos između dve stvari koje se dešavaju u isto vreme i donose preuranjene zaključke. Oni donose odluke brzo i bez mnogo razmišljanja. Loše odluke su koren doslovno svakog neuspeha. Odlične odluke su temelj doslovno svakog velikog uspeha. U ovom programu ćete naučiti kako da donosite bolje odluke brže nego ikada pre. Samo ova veština Vam može doslovno garantovati veliki menadžerski uspeh.
 • Izbalansirajte Vaš život
 • Postizanje ravnoteže između Vašeg života i posla je jedno od najvažnijih merila koliko ste uspešni kao osoba i kao menadžer. Činjenica je da imate jako mnogo stvari da uradite svakog dana i jako malo vremena za to. Bez obzira koliko naporno radite ili koliko ste efikasni, Vi imate beskrajnu reku novih zaduženja i zadataka koje bi trebalo da ostvarite u određenim rokovima. Prirodna tendencija svih ljudi koji su suočeni sa prekomernim radom je da počinju da oduzimaju vreme od kuće, zdravlja i porodice kako bi obavili posao. Ovo je u početku privremena mera a uskoro postaje stalni način života. Ovo nije za Vas. U ovom programu ćete naučiti niz dokazanih principa i tehnika koje možete da koristite od ovog trenutka kako biste doveli svoj život u ravnotežu. Naučićete kako da postignete daleko više u svom poslu i kako da istovremeno povećate obim vremena koje provodite sa najvažnijim ljudima u Vašem životu.

Preuzmi brošuru

MANAGING YOUR TIME

 • Psihologija upravljanja vremenom
 • Verovatno ne postoji veština koja je uže povezana sa uspehom u životu od sposobnosti da dobro upravljate Vašim vremenom. Osećate se dobro u vezi sa sobom onoliko koliko efikasno upravljate svojim vremenom i životom. Uspešnost Vašeg upravljanja vremenom počinje Vašim uverenjima i stavovima. Ako verujete da možete da postanete izuzetno efikasno i visokoproduktivno ljudsko biće, Vi to i možete.
 • Postavljanje strateškog cilja
 • Vaš posao je da postanete stručnjak za upravljanje vremenom. Polazna tačka za to je postavljanje jasnih ciljeva i zadataka za svaki deo Vašeg života. Možete da povećate Vašu produktivnost i učinak za čak 50% preko noći tako što ćete potpuno jasno znati šta želite da uradite i koji je najbolji način da to uradite. Postavljanje jasnih ciljeva i zadataka može da ima dublji efekat na Vašu produktivnost od bilo čega drugog što radite.
 • Kako postaviti prioritete
 • Prvi korak za upravljanje vremenom je postavljanje jasnih, napisanih ciljeva koji su organizujete ih po važnosti. Drugi deo upravljanja vremenom je da odredite akcije koje će biti potrebno da preduzmete kako biste postigli ove ciljeve i organizovali ih po prioritetu. Rečeno je da je upravljanje vremenom sposobnost da „Izaberete sled događaja“. Time što birate šta ćete prvo uraditi, šta će biti drugo a šta uopšte nećete uraditi, Vi preuzimate potpunu kontrolu nad Vašim životom i radom.
 • Planiranje i organizacija
 • Uzrok svakog neuspeha je rad kome ne prethodi razmišljanje i planiranje. Razlog svakog uspeha je rad kome prethodi razmišljanje i planiranje. Početna tačka ličnog upravljanja i upravljanja vremenom je razvijanje „navike urednosti“. Pre nego što počnete, potrebno je da očistite i organizujete mesto gde radite kako biste imali samo jedan prioritetni zadatak ispred sebe u svakom trenutku. Time što planirate i organizujete svoje vreme pre nego što počnete, dramatično možete da povećate svoju produktivnost, učinak i efikasnost.
 • Dostizanje maksimalne produktivnosti
 • Jedina stvar koja je stvarno bitna za Vaše poslovanje je Vaša sposobnost da dobijete rezultate. Intenzivna orijentisanost na rezultate je karakteristika najproduktivnijih i najplaćenijih ljudi u svakom polju. Primarni cilj upravljanja vremenom je da Vam omogući da dobijete veće i bolje rezultate od drugih ljudi. Uvek ćete biti plaćeni proporcionalno vrednosti rezultata koje ostvarujete za druge ljude.
 • Efikasno upravljanje projektima
 • Vaša sposobnost da planirate, organizujete i završite projekte, radite više stvari odjednom, je ključ za visoku produktivnost, učinak i zaradu. Što ste efikasniji u svome poslu, to je verovatnije da ćete dobiti odgovornost za više zadataka. Vaša sposobnost da organizujete ove zadatke i završite ih na vreme i u okviru predviđenog budžeta će biti ključan faktor Vašeg uspeha. Prema Univerzitetu Stanford, Vaša sposobnost da radite zajedno sa timom ljudi kako biste završili velike poslove je najplaćenija i najneophodnija karakteristika liderstva i uspeha u poslovnom svetu.
 • Eliminisanje gubljenja vremena
 • Kako biste ostvarili maksimalnu produktivnost i učinak, potrebno je da eliminišete one koji Vam traće vreme. Vi ste okruženi njima sa svih strana. Oni vam oduzimaju minute i sate i sprečavaju Vas da postignete ključne rezultate koji su neophodni za uspeh Vašoj karijeri. Zakon isključene alternative kaže: „Kada odlučite da radite jednu stvar, Vi istovremeno odlučujete da ne radite sve druge stvari koje biste mogli da radite za to vreme“. Svakog minuta svakog dana možete da eliminišete one koji Vam traće vreme tako što ćete se zapitati: „Da li je to što trenutno radim najvredniji način da potrošim svoje vreme?“
 • Prevazilaženje odugovlačenja
 • Odugovlačenje je kradljivac vremena i kradljivac života. Takođe je i kradljivac novca, uspeha, sreće i samopouzdanja. Svako odugovači manje ili više. Zakon manjeg otpora je razlog zašto ljudi rade najlakšu stvar kad god je to moguće, a najlakša stvar je uglavnom rad na zadacima niske ili nikakve vrednosti. Prevazilaženje odugovlačenja je ključni korak koji je potreban kako biste završili više važnijih zadataka u svom poslu.
 • Zadržavanje pravog kursa
 • Jedan od Vaših glavnih ciljeva u životu je da značajno doprinesete Vašoj kompaniji i da postanete izuzetno uspešni u Vašem poslu. Vaš uspeh će biti zasnovan na dva principa – na Zakonu akumulacije i Zakonu postepenog unapređenja. Zakon akumulacije kaže da je svako izuzetno dostignuće u životu rezultat hiljada svakodnevnih napora koji su retko primećeni ili cenjeni. Zakon postepenog unapređenja kaže da da se napredak postiže postepeno, korak po korak.
 • Delegiranje i komuniciranje
 • Vaša sposobnost da efikasno komunicirate u Vašem poslu će činiti 85% Vašeg uspeha. Čak i u tehničkim oblastima, profesionalci provode 75% vremena u komunikaciji sa drugima. Vaša sposobnost da prenesete svoju poruku i prodate svoje ideje je ključna. Istovremeno, Vaša sposobnost da jasno primite i razumete šta druga osoba govori je takođe ključna. Početna tačka odlične komunikacije je da prihvatite stopostotnu ličnu odgovornost i za poruku koju šaljete i za poruku koju primate. U ovoj lekciji ćete naučiti ono što je ključno da biste naučili da bolje delegirate i komunicirate u oba smera.
 • Ravnoteža između posla i porodice
 • Uspešni ljudi su jasni oko toga šta im je važno. Oni znaju kako da postave prioritete i skoncentrišu se na rad na stvarima koje im pružaju najveće zadovoljstvo i sreću u životu. Vi imate dve vrste ciljeva. Vaši poslovni ciljevi su „šta“ ciljevi. To je ono što je potrebno da uradite kako biste zaradili sredstva za postizanje Vaših ciljeva. U zavisnosti od toga šta zaista želite, „šta“ ciljevi mogu biti veoma važni. Vaši porodični i lični ciljevi su „zašto“ ciljevi. Oni su pravi razlog zašto nešto radite. Najčešća greška koju ljudi prave je to što pomešaju „šta“ i „zašto“ ciljeve.
 • Filozofija upravljanja vremenom
 • Stvar koja Vas čini jedinstvenim i drugačijim od svakog ljudskog bića na planeti je način na koji razmišljate, naročito kako razmišljate o svom vremenu i životu. Kada razmišljate efikasnije i konstruktivnije u svim aspektima Vašeg života, počinjete da napredujete u svakoj oblasti. U ovoj lekciji ćete naučiti osobine razmišljanja koje imaju vrhunski muškarci i žene, kako da ih razvijete i učinite delom Vašeg pogleda na svet u predstojećim mesecima i godinama.

Preuzmi brošuru

EAT THAT FROG

 • Postavljanje ličnih ciljeva
 • Izazivanje svog uma
 • Iskopavanje dijamanata
 • Četiri načina da povećate Vašu produktivnost
 • Razmišljanje sa „nultom osnovom“
 • Odredite Vaše jedinstvene talente i sposobnosti
 • Uvežbavanje raspodele vremena
 • Analiza ograničenja
 • Šest koraka ka pojednostavljivanju
 • Donošenje odluka
 • Planiranje aktivnosti

Preuzmi brošuru