U prostorijama  Hypo-Alpe-Adria banke održan je treći trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je peti trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Hypo-Alpe-Adria banke održan je drugi trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Hypo-Alpe-Adria banke održan je prvi trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je četvrti trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je treći trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je drugi trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama jedne od najstarijih porodičnih fabrika espresso kafe u Rimu, Buscaglione, vodjeni su pregovori o poslovno-tehničkoj saradnji sa partnerom iz Beograda.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je prvi trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Renaissance life insurance u Moskvi uradjena je radionica sa mendžmentom na temu inovacija na polju životnih osiguranja. 

U prostorijama  Privredne komore Beograda održano je predavanje na temu ..SARADANJA SRBIJE I NEMAČKE’ u organizaciji Društva lobista Srbije. Predavanje je održao Njegova ekselencija Hajnc Vilhem, ambasador SR Nemačke. 

U prostorijama  banke Socete Generale Srbija  održan je osmi trening "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" za Branch Manager-e.

U prostorijama Alpha banke održan je sedamnaesti trening za Teller-e na temu "PRODAJNE VEŠTINE" u organiziaciji D.R. Gilbert Centra.

U prostorijama  banke Socete Generale Srbija  održan je sedmi trening "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" za Branch Manager-e.

U prostorijama Alpha banke održan je šesnaesti trening za Teller-e na temu "PRODAJNE VEŠTINE" u organiziaciji D.R. Gilbert Centra.