U Beogradu je za ProCredit banku održan seminar “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru.” Na seminaru su prisustvovali zaposleni u sektoru malog biznisa a održao ga je Darko Mirković.

Za potrebe Komercijalne banke održana je dvodnevna obuka Veština prodaje. Prvog dana je održana obuka pod nazivom “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata” a drugog dana “Prodaja bankarskih proizvoda”. Na obuci su prisustvovali direktori sektora, filijala i ekspozitura iz cele Srbije, a obuke su izvodili Dragiša Ristovski i Darko Mirković.

U subotu. smo završili sa modulom “Veština prezentovanja proizvoda i usluga” koji je vodio Darko Mirković. Neke od tema kroz koje su polaznici na praktičan način prolazili su: Prepoznavanje potreba kupaca, pitanja koja gađaju u centar “mete”, prepoznavanje dodatnih potreba, aktivno slušanje, rezime dodatnih potreba, povezivanje potreba kupaca sa našim proizvodima, K-P-K-O tehnika, Efikasna primena K-P-K-O tehnike u prodajnom procesu, preporuke za vođenje prezentacije, prepoznavanje kupovnih signala. Hvala treneru i svim polaznicima na konstruktivnom treningu.

Za Poštansku štedionicu je održan seminar za četvrtu grupu polaznika, pod nazivom “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru”. Seminar je vodio Darko Mirković.

U D.R. Gilbert centru održan je otvoreni seminar “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru. Na seminaru su prisustvovali predstavnici iz banaka Marfin, Eurobank EFG, Raiffeisen i Mikrokreditnog društva Zdravo iz BiH. Seminar je održao Darko Mirković.

Za poštansku štedionicu je održan još jedan seminar “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru”. Na seminaru su prisustvovali zaposleni iz različitih sektora a održao ga je Darko Mirković.

Za Poštansku štedionicu održan jeseminara pod nazivom “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru”. Na seminaru su prisustvovali zaposleni iz različitih sektora. Seminar je održao Darko Mirković.

D.R. Gilbert centar je započeo saradnju sa Poštanskom štedionicom održavanjem seminara pod nazivom “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru”. U prvom krugu planirano je da kroz seminare prođe 48 polaznika iz različitih sektora. Seminar je održao Darko Mirković.

Za ProCredit banku održan je još jedan seminar pod nazivom “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru.” Na seminarima su prisusvovali zaposleni na pozicijama Very Small Business Client Adviser. Seminarje izvodio Darko Mirković

U subotu, u D.R. Gilbert centru održan je četvrti modul Akademije komercijalne komunikacije pod nazivom “Veštine prezentovanja”. Ovaj modul izvodio je Darko Mirković.

Za ProCredit banku održana su još dva seminara pod nazivom “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru.” Na seminarima su prisusvovali zaposleni uglavnom na pozicijama Very Small Business Client Adviser. Seminare je vodio Darko Mirković

Posle letnje pauze nastavljena je saradnja sa ProCredit bankom održavanjem dve obuke u Sremskim Karlovcima, pod nazivom “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru.” Obuke je izvodio Darko Mirković.

U organizaciji D.R. Gilbert centra, održan je seminar “Unapređenje prodaje bankarskih proizvoda”. Svim učesnicima, predstavnicima Credy bank, Komercijalne banke, Poštanske štedionice i Union banke (Bih) se zahvaljujemo na ukazanom poverenju. Seminar je držao g. Darko Mirković.

Za ProCredit banku, u Beogradu je održan seminar Utvrđivanje i odgovor na potrebe klijenata za agroslužbenike ove banke. Seminar je izvodio Darko Mirković..

Za Hypo Alpe Adria Banku, održan je dvodnevni trening za poslednju, desetu grupu prema projektu za SFE (Sales Force Effectivness ) Obuku je vodio Darko Mirković.