U hotelu Zdravilišče u Laškom, održan je godišnji kongres osiguravajuće kuće GENERALI Slovenija. Kongresu je prisustvovalo preko 250 učesnika iz prodajnih timova kompanije. Gosti kongresa su bili, Sara Isaković, osvajač srebrne medelje u plivanju na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine i Darko Mirković sa predavanjem na temu ,,PROSEK NE VODI NIKUD”.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je šesti trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Hypo-Alpe-Adria banke održan je četvrti trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Hypo-Alpe-Adria banke održan je treći trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je peti trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Hypo-Alpe-Adria banke održan je drugi trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Hypo-Alpe-Adria banke održan je prvi trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je četvrti trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je treći trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je drugi trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama jedne od najstarijih porodičnih fabrika espresso kafe u Rimu, Buscaglione, vodjeni su pregovori o poslovno-tehničkoj saradnji sa partnerom iz Beograda.

U prostorijama  Eurobank Srbija održan je prvi trening na temu "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" . Trening je usmeren ka Small Business poslovanju.

U prostorijama  Renaissance life insurance u Moskvi uradjena je radionica sa mendžmentom na temu inovacija na polju životnih osiguranja. 

U prostorijama  Privredne komore Beograda održano je predavanje na temu ..SARADANJA SRBIJE I NEMAČKE’ u organizaciji Društva lobista Srbije. Predavanje je održao Njegova ekselencija Hajnc Vilhem, ambasador SR Nemačke. 

U prostorijama  banke Socete Generale Srbija  održan je osmi trening "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" za Branch Manager-e.