Trening "Napredne veštine prodaje" održan je sektoru za poslovanje sa stanovništvom Addiko banke.

Trening "Napredne veštine prodaje" održan je sektoru za poslovanje sa stanovništvom u prostorijama Addiko banke.  

Trening „Unapređenje veština uticaja u sektoru prodaje“ održan je za kompaniju Dunav osiguranje.

Trening „Struktogram - ključ samospoznaje” održan je sektoru koji radi sa velikim klijentima u prostorijama Eurobanke.

Trening „Struktogram - ključ samospoznaje” održan je sektoru koji radi sa velikim klijentima u prostorijama Eurobanke.

Trening „Standardizacija i veštine prodaje” održan je u prostorijama Eurobanke.

Trening „Standardizacija i veštine prodaje”, namenjen zaposlenima na poziciji blagajnik održan je u prostorijama Eurobanke.

Trening "Struktogram i ja" održan je sektoru koji radi sa velikim preduzećima u prostorijama Societe Generale banke.

Trening ,,PRODAJA KROZ RAZVIJANJE ODNOSA” održan je sektoru koji radi sa malim preduzećima u prostorijama Societe Generale banke.

Trening ,,PRODAJA KROZ RAZVIJANJE ODNOSA” održan je sektoru  koji radi sa malim preduzećima u prostorijama Societe Generale banke.

Trening ,,PRODAJA KROZ RAZVIJANJE ODNOSA” održan je sektoru  koji radi sa malim preduzećima u prostorijama Societe Generale banke.

Trening ,,STANDARDIZACIJA I UNAPREĐENJE PRODAJNIH VEŠTINA” održan je sektoru koji radi sa stanovništvom u prostorijama Eurobanke u Nišu.

Trening ,,STANDARDIZACIJA I UNAPREĐENJE PRODAJNIH VEŠTINA” održan je sektoru koji radi sa stanovništvom u prostorijama Eurobanke u Nišu.

Trening ,,STANDARDIZACIJA I UNAPREĐENJE PRODAJNIH VEŠTINA” održan je sektoru koji radi sa stanovništvom u prostorijama Eurobanke u Nišu.

Trening ,,STANDARDIZACIJA I UNAPREĐENJE PRODAJNIH VEŠTINA” održan je sektoru koji radi sa stanovništvom u prostorijama Eurobanke u Nišu.