Održano je prodajno savetovanje u kompaniji ETERNA VITA Group pod imenom STRUČNOST, AKCIJA I MOTIVACIJA- tri ključna parametra za uspeh I trajanje u poslu prodaje.

U prostorijama Udruženja Koncepti za Život je održana edukacija na temu ,,POFITABILNO PREGOVARANJE” za zaposlene svojih članica.

Održano je prodajno savetovanje pod imenom STRUČNOST, AKCIJA I MOTIVACIJA- tri ključna parametra za uspeh i trajanje u poslu prodaje.

Održana FINANSIJSKA EDUKACIJA zaposlenih ljudi na temu reformi: zdravstva, školstva i penzionog sistema.

U subotu 11.05. Darko Mirković je “vodio” akademce kroz sledeće teme modula” Veština prezentovanja proizvoda i usluga”: Prepoznavanje potreba kupaca, pitanja koja gađaju u centar “mete”, prepoznavanje dodatnih potreba, aktivno slušanje, rezime dodatnih potreba, povezivanje potreba kupaca sa našim proizvodima, K-P-K-O tehnika, efikasna primena K-P-K-O tehnike u prodajnom procesu, preporuke za vođenje prezentacije, prepoznavanje kupovnih signala, evaluacija IV modula. Svi polaznici su naučili kako da izvrše kratku, efikasnu, konkretnu prezentaciju svojih proizvod/usluga klijentima korišćenjem nekoliko osnovnih tehnika koje povezuju potrebe kupaca sa prednostima proizvoda.

U prostorijama Udruženja Koncepti za Život je održana edukacija za zaposlene u EDB-u. Edukaciju vodio Darko Mirković.

U prostorijama kompanije Ascendant Technology održana je finansijska edukacija zaposlenih.

U prostorijama Udruženja Koncepti za Život je održana edukacija za zaposlene svojih članica. Edukacija je imala za cilj da polaznike edukuje u smeru “Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata”.Edukaciju vodio Darko Mirković.

Održana FINANSIJSKA EDUKACIJA zaposlenih ljudi na temu reformi: zdravstva, školstva i penzionog sistema.

U D.R. Gilbert Centru su polaznici druge generacije Akademije Komercijalne Komunikacije uspešno položili završni ispit pred tročlanom komisijom u sastavu: Dragiša Ristovski, Darko Todorović i Darko Mirković

U prostorijama Udruženja Koncepti za Život je održana edukacija za zaposlene svojih članica. Edukacija je imala za cilj da polaznike edukuje u smeru savremenog poslovnog odnosa prema klijnetima sa fokusom na VRHUNSKU USLUGU. Edukaciju vodio Darko Mirković.

Održana edukacija o NEPREDNIM VEŠTINAMA PRODAJE na otvorenom seminaru

U D.R. Gilbert centru je održan seminar za drugu grupu učesnika iz Komercijalne banke “Prodajna prezentacija”. Na seminaru su prisustvovali šefovi i menadžeri ekspozitura. Seminar je izvodio Darko Mirković.

U D.R. Gilbert centru je održan seminar za Komercijalnu banku “Prodajna prezentacija”. Na seminaru su prisustvovali šefovi i menadžeri ekspozitura. Seminar je izvodio Darko Mirković.

U D.R. Gilbert centru održan je otvoreni seminar Prodaja bankarskih proizvoda. Ovaj seminar je namenjen kako zaposlenima u bankama, tako i kreditnim fondacijama. Na seminaru su prisustvovali zaposleni iz banaka Credit Agricole i KBC Bank. Predavač na seminaru je bio Darko Mirković.