Trening ''Prezentacione veštine'' održan je studentima Fakulteta organizacionih nauka.